Libyen

Libyen er et omdiskuteret land i den nordlige del af Afrika. Landet indgår i Maghreb-regionen og grænser op til bl.a. Tunesien og Egypten. Libyen har officielt set omkring 6,4 mio. indbyggere som anslået i en optælling i 2009, og de er fordelt ud på et geografisk areal på 1.759.541 km2.

Libyen er med andre ord et enormt land og hører derfor blandt de største lande i hele verden. Det lave befolkningstal og store geografiske areal betyder også, at befolkningstætheden generelt set er meget lav – den ligger på 3,6 personer pr. km2.

Tallene fortæller dog ikke hele sandheden, da langt de fleste mennesker bor i de større byer i den nordligste del af landet, som grænser ud til Middelhavet – her er befolkningstætheden dermed meget højere, og i de fleste dele af Libyen bor der slet ikke mennesker, da størstedelen af landets geografiske område er udgjort af tørre og golde ørkenområder.

I denne guide tager vi dig med gennem landet, som både rummer spændende byer mod nord, barske ørkenlandskaber mod syd samt en lang og blodig historie med borgerkrig, politisk kaos og internationale sanktioner.

Byer i Libyen

De fleste større og mere betydningsfulde byer i Libyen ligger nordpå, ud mod Middelhavet. Dette skyldes bl.a., at klimaet i denne del af landet er mere frugtbart og udholdeligt, samt at Middelhavet giver mulighed for lettere transport og dermed eksport af bl.a. landets store mængder af olie, som de sælger til resten af verden.

Herunder ser vi nærmere på 3 af de mere populære byer blandt såvel befolkningen i Libyen som de turister fra udlandet, der vælger at begive sig mod det store ørkenland.

Tripoli i Libyen

Tripoli er Libyens hovedstad og også største by. Byen er samtidig centrum for størstedelen af politisk, økonomisk og kulturel aktivitet i Libyen.

Tripoli rummer også en stor del af de universiteter og skoler, som er med til at gøre Libyens befolkning til et af de mest belæste i Afrika – over 80% af landets befolkning kan læse og skrive, og dermed rangerer de højt i forhold til de fleste andre lande i denne verdensdel.

Tripolis geografiske område strækker sig over ca. 250 km2 langs Middelhavets kyst, hvor den løber ca. 40 km. Der bor 1,8 mio. mennesker i hovedstaden, som anslået i 2011.

Sirte i Libyen

Sirte er en havneby i vækst, som ligger omtrent midt imellem Libyens to største byer; Tripoli og Benghazi. Sirte er i dag mere eller mindre en moderne større by med højhuse og masser af vækst i økonomien. Byen var samtidig diktatoren Muammar al-Gaddafis fødeby, hvorfor man af flere omgange har forsøgt at gøre Sirte til Libyens hovedstad – dog uden held.

Benghazi i Libyen

Benghazi er Libyens næststørste by med ca. 660.000 indbyggere. Byen ligger også i den nordlige del af Libyen ligesom Sirte og Tripoli. Dog ligger den i den modsatte ende af landet end Tripoli, nemlig et godt stykke østpå og dermed få hundrede km fra grænsen til Egypten. Byen er samtidig hovedstad i Kyrenaika-regionen.

Fakta om Libyen

Libyen har været et meget omdiskuteret land i de internationale medier de sidste 10-15 år især. I de senere år har de særligt skyldtes de mange flygtninge, som den igangværende borgerkrig er med til at skabe.

Men hvor meget ved du egentlig om det uroplagede men samtidig smukke og kulturelt berigede land? I de følgende afsnit ser vi nærmere på en række fakta om det enorme nordafrikanske land – på den måde er du klædt bedre på og har en bedre forståelse af landet, til hvis du vælger at rejse dertil en dag.

Hvad hedder hovedstaden i Libyen?

Libyens administrative hovedstad hedder Tripoli. Tripoli er samtidig landets absolut største by med over 1,8 mio. indbyggere som anslået i 2011.

Landets næststørste by hedder Benghazi og har omtrent 660.000 indbyggere officielt set.

Hvor finder jeg et kort over Libyen?

Hvis du skal bruge et kort over Libyen, dets byer eller dets infrastruktur, så anbefaler vi, at du anvender Google Maps. Google Maps er et interaktivt kort udviklet af – nå ja – Google, hvor du kan finde rutevejledninger fra A til B eller med flere stop undervejs.

Det er muligt at finde ruter i både bil, til fods, på cykel eller med offentlig transport i de fleste lande i verden, og Google Maps bliver hyppigt opdateret, så nu stort set altid kan regne med korrekte optegninger og ruter.

Hvordan er vejret i Libyen?

Vejret og klimaet i Libyen kan groft set deles op i to klimazoner; i nord ligner klimaet noget, vi kender fra de andre lande ved Middelhavet – der er frodigt og varmt, og om vinteren falder temperaturerne, og luften bliver mere fugtig.

Samtidig er der inde i landet og mere syd på meget tørt og varmt i løbet af sommerhalvåret, mens temperaturerne om vinteren kan falde drastisk. Temperatursvingningerne er enorme i indlandet, hvor der kan blive helt ned til under 0 graders varme om vinteren og over svimlende 50 graders varme om sommeren.

Af samme årsag bor langt de fleste libyere i byerne i den nordlige del af landet, som ligger mere eller mindre ud til Middelhavet. Det er anslået, er op mod 90% af Libyens befolkning bor på et areal mindre end 10% af landets samlede areal.

Er der krig i Libyen?

Det korte svar på det lidt kedelige spørgsmål er ja – der er fortsat borgerkrig i Libyen, om end landets regering kæmper for at opretholde freden.

Siden 2014 og frem til i dag (og indtil videre fortsat) kæmper befolkningen på hver sin side for hhv. de to mere eller minder officielle regninger; House of Representatives (HoR) på den ene side og General National Congress (GNC) på den anden side.

Sidstnævnte regering er den regering, som under noget kontroversielle forhold blev demokratisk valgt tilbage i 2012, efter Muammar al-Gaddafi blev skudt og dræbt i 2011.

Hvordan ser Libyen ud i dag? Og hvordan er sikkerheden?

Selvom Libyen slap af med – i manges øjne – et onde, da oprørsstyrkerne vandt over Gaddafi og hans følgere, så er landet desværre stadig under hårdt pres.

Den relativt nye regeringer kæmper fortsat en lang og sej kamp for at komme terror, krig og uroligheder til livs i landet. Af samme årsag fraråder stort set alle landes udenrigsministerier også deres indbyggere at rejse til Libyen.

Det danske udenrigsministerie har i øjeblikket ingen rejsevejledning til Libyen, men tager man et kig på eksempelvis Canadas udenrigsministeries hjemmeside, vil man se, at de på det kraftigste advarer mod al indrejse i Libyen.

Så medmindre du har en meget vigtig årsag til at rejse dertil, så bør du undlade det – og er det fordi, du hungrer efter smuk natur og en kultur som taget ud af 1001 nats eventyr, så kan du heldigvis rejse rimelig trygt og sikkert til en del af de øvrige lande i Maghreb-regionen, herunder Tunesien og Marokko.

Hvordan ser reglerne ud for visum og pas i Libyen?

Det er ikke sådan ligetil at rejse ind i Libyen. Først og fremmest adskiller det sig fra en del af de øvrige Maghreb-lande ved, at det er påkrævet at søge om visum for at få indrejsetilladelse.

Derudover er der strengere krav til dit pas end i mange andre lande:

  • Dit pas skal være gyldigt i minimum 6 måneder efter endt ophold i Libyen
  • Dit pas må ikke være stemplet i eller visiteret til Israel
  • Datasiden i dit pas skal gennemgå en oversættelse til arabisk, som du kan fremvise ved indrejse. Det er umuligt at rejse ind i landet, hvis dette og de øvrige krav ikke efterleves

Det er ikke umuligt at rejse ind i landet, men som det fremgår af listen herover, så kræver det noget mere end at rejse til eksempelvis Tunesien eller Marokko, som også ligger i Nordafrika.

Skal man vaccineres, før man rejser til Libyen?

Der er et par vaccinationer, du bør få, inden du rejser til Libyen. Ved kortere rejser på op til 4 uger, anbefales det, at du som minimum får følgende vacciner:

  • Difteri
  • Stivkrampe
  • Hepatitis A

Hvis du skal opholde dig i landet i en periode, der strækker sig ud over de 4 uger, bør du også få Hepatitis B-vaccinen. Du bør desuden altid forhøre dig ad hos din egen læge, så du er helt sikker på at få de aktuelt nødvendige vaccinationer.

Hvad taler man i Libyen?

Det officielle sprog i Libyen er arabisk. Dette hænger tydeligt sammen med, at op mod 97% af den officielt registrerede del af befolkningen er af arabisk afstamning.

Foruden arabisk bliver der også talt italiensk, græsk og engelsk i nogle af Libyens større byer. Dog er det mest den ældre del af befolkningen, som også taler italiensk. Berberne i Libyen taler Tamazight, om end sproget ikke har en officiel status i landet.

Hvor ligger Libyen?

Libyen ligger i Nordafrika lige op til Middelhavet. Landet er geografisk set en del af Maghreb-regionen, som også omfatter lande såsom Tunesien, Algeriet og Marokko. Administrativt er det dog op til de enkelte vurderinger og meninger, hvorvidt Libyen rent faktisk er en del af regionen.

Hvad angår grænser, så er Libyens eneste kystlige grænse ud til Middelhavet i modsætning til en del af de andre Maghreb-lande, som har grænser ud til Atlanterhavet. Mht. landegrænser, så grænser Libyen op til hhv. Tunesien, Algeriet, Niger, Chad, Sudan og Egypten.

Libyen er det mest østligt beliggende land i Maghreb-regionen og er samtidig et af de allerstørste lande i hele Afrika. Med over 1,7 mio. km2 er Libyen det 16. største land i hele verden, og for at sætte det i perspektiv, så kan både Tyskland, Storbritannien og samtlige af de 5 nordiske lande tilsammen ligge på Libyens areal.

Hvad eksporterer Libyen?

Den absolut største eksportvare i Libyen er olie. De enorme oliereserver i landet medvirker til, at ca. 25% af hele landets bruttonationalprodukt (BNP) kommer fra eksport af olie til resten af verden.

De store oliereserver har også direkte indflydelse på landets relativt høje BNP pr. indbygger. Målt i 2005 var Libyens BNP pr. indbygger oppe på hele 6.351 USD, mod f.eks. Marokkos 4.200 USD pr. indbygger.

Libyen og religion

Libyen er et stærkt islamisk land, hvor op mod 97% af befolkningen officielt set er muslimer. Det overvejende flertal af landets muslimer er sunnimuslimer. En lille del af landets muslimske indbyggere – svarende til under 10% – bekender sig til ibadismen, som er en gren af kharijitismen.

Rundt om i landet findes der mindre grupperinger af kristne, som fordeler sig ud på forskellige grene af kristendommen. Der er meget få jøder tilbage i Libyen. Efter en række pogromer fra ca. 1945-1948 var der kun omtrent 38.000 jøder tilbage i landet.

I dag er tallet helt nede på ca. 100 individer, som bekender sig til jødedommen. Resten er flygtet, særligt i forbindelse med Suez-krigen i 1956, som indbefattede Israel, Storbritannien og Frankrig på den ene side og Egypten på den anden side.

Libyen og olie

Libyen er internationalt kendt for deres enorme eksport af olie til resten af verden. Olieeksporten står for ca. en fjerdedel af hele landets BNP, og mange indbyggere i landet er beskæftiget i sektoren.

Man opdagede for alvor de mange store oliereserver i landet tilbage i 1950, og siden da har industrien vokset og vokset, og i dag er den medvirkende årsag til, at Libyen målt på BNP (KKP) pr. indbygger er det 3. rigeste land i Afrika kun overgået af Sydafrika og Seychellerne.

Hvorvidt de store formuer, som landet tjener på eksport af olie, så fordeles ligeligt mellem landets befolkning, det er en anden sag. Den høje BNP pr. indbygger skal derfor også ses i sammenhæng med, at landet har et relativt lavt befolkningstal – i 2009 blev det anslået, at der officielt set boede 6.420.000 mennesker i Libyen.

Har Libyen en diktator?

Frem til 2011 var Libyen styret af diktatoren Muammar al-Gaddafi, som blev skudt og dræbt i en bolig borgerkrig i Libyen i 2011. Han døde mere præcist den 20. oktober 2011, og derefter begyndte at større arbejde på at få landet på benene igen – politisk såvel som kulturelt og religiøst.

Den 7. juli året efter, i 2012, blev der afholdt det allerførste demokratiske valg i landet i over 40 år. I dag består den libyske regering dermed af 27 ministre og 3 viceministre, som alle fordele sig ud på de mange forskellige politiske kredse, hvoraf mange har ophav i de forskellige subreligioner – typisk inden for islam -, som har styret landets befolkning i mange år.