Maghreb

Maghreb er et område i det nordvestlige Afrika, som i vores tid indbefatter lande og landområder såsom Algeriet, Vestsahara, Libyen, Marokko, Mauretanien og Tunesien. Maghreb er en politisk region, et historisk område og en konfliktramt del af Afrikas historie – både i fortiden og nu.

Men på mange måder er Maghreb-regionen også et hjemsted for en masse forskellige mennesker, kulturer, dyrearter, naturfænomener og spændende seværdigheder.

Denne guide er dedikeret til dig, der ønsker at vide mere om Maghreb og de lande, som hører under regionen.

Vi skildrer Maghreb-landene på godt og ondt, så du kan tage objektiv stilling til, om du ønsker at tage på en rejse til de nordafrikanske lande, samt hvad du bør opleve i de enkelte lande.

Vi kigger blandt meget andet på landenes natur og klima, mængden af kriminalitet, tryghed og sikkerhed, rigdom eller fattigdom samt historiske og kulturelle seværdigheder.

Hvad betyder Maghreb?

Maghreb er afledt af Al-Maghreb eller Al-Maghrib, som betyder solnedgang på arabisk. Dermed betyder ordet også vest, da solen som bekendt går ned i vest, og dermed har vi betegnelsen for den vestlige del af Nordafrika.

Det var 700-tallets arabiske erobrere, som begyndte at anvende betegnelsen om området, der i dag tæller Tunesien, Algeriet, Marokko, Vestsahara, Mauretanien og Libyen. Sidstnævnte land svinger lidt i de officielle og uofficielle definitioner af Maghreb, alt efter hvem man spørger – men det vender vi tilbage til længere nede i guiden.

Maghrebs historie i korte træk

Maghrebs historie er omfattende og lang at beskrive. Som så mange andre steder i verden har også Maghreb-landene oplevet krige og konflikter, storhedstider og depressioner gennem de sidste mange århundreder. Regionen har været kontrolleret af berberne, romerne, arabiske hære, byzantinske styrker og en lang række andre stormagter og riger.

Vi henviser til, at du klikker dig ind under vores sider om de enkelte lande her på hjemmesiden, hvor du kan læse mere detaljeret om hvert lands historie op gennem tiderne.

Maghreb blev i det 19. århundrede erobret af Frankrig. De franske kolonister opdelte hele området i 3; hhv. Tunis, som er Tunesiens hovedstad, samt dens opland, byen Algier, som er Algeriets hovedstad, samt dens opland, og Maroc, som er udledt af ordet Maghreb.

Senere hen blev Maroc opdelt, så både Frankrig og Spanien fik en del af området. Frankrig fik den nordlige del, som i dag udgøres af Marokko, mens Spanien fik den sydlige del, som i dag går under betegnelsen Vestsahara.

Maghreb bliver også af mange omtalt som Berber verdenen, hvilket er udledt af, at den oprindelige befolkning kaldes berberne, eller som de kalder sig selv, Tamazgha.

Hvilke lande hører under Maghreb?

Maghreb landene består af 6 forskellige lande og områder; hhv.  Tunesien, Algeriet, Marokko, Vestsahara, Libyen og Mauretanien.

Landene rummer tilsammen en masse forskellige befolkningsgrupper, subkulturer og religioner. De overordnede religioner i Maghreb er dog islam, kristendom og jødedom.

Gennem historien har det varieret lidt, hvilke lande der hørte med under betegnelsen Maghreb. Helt tilbage i år 711, hvor Andalusien i Spanien blev erobret af arabiske hære, der talte man for så vidt også Spanien med i regionen. Ligeledes har både Gibraltar og Portugal indgået som en del af Maghreb.

Tunesien

Tunesien er med sine 163.000 km2 det geografisk mindste af Maghreb-landene. Til gengæld har landet et af de større befolkningstal, deres størrelse taget i betragtning. Med knap 11.000.000 indbyggere i 2016 havde landet således en befolkningstæthed på 61,6 indbyggere pr. km2.

Til sammenligning har Vestsahara, Mauretanien og Libyen kun mellem 1,4-3,6 indbyggere pr. km2. Tunesien ligger da også på 2. pladsen, når det gælder nominel BNP pr. indbygger. Med en BNP pr. indbygger på ca. 7.100 USD i 2005 er landet kun overgået af Libyen, som i 2009 havde en BNP pr. indbygger på omtrent 9.600 USD.

Tunesiens hovedstad og samtidig største by hedder Tunis, og der boede i 2008 ca. 1.200.000 mennesker i byen.

Natur og klima

Landet ligger i det allernordligste af Afrika og grænser op til hhv. Algeriet og Libyen, og så løber den sydlige del af Middelhavet hele vejen langs Tunesiens nordlige grænse.

Det giver frodige og grønne områder i den nordlige del af landet, mens den sydlige grænse ligger i Saharas tørre ørken.

Grundet det tørre klima har Tunesien behov for kunstvanding, da de udelukkende får regn om vinteren.

Miljø

Tunesien døjer med en del miljøproblemer. Det skyldes i høj grad, at de håndterer giftigt og farligt affald på en dårlig og uforsigtig måde.

Dermed forurenes deres sparsomme vand også af spildevandsafløb, og der er i forvejen stor mangel på ferskvand i landet. Størstedelen af landets elektricitet bliver produceret ved brug af fossile brændstoffer.

Kriminalitet og tryghed

I en omfattende rapport fra 2015 fra Global Peace Index blev Tunesien placeret som nummer 76 mest fredelige land ud af 162 lande. Placeringen er baseret på en vurdering af bl.a. kriminalitet, terrorisme, våbenhandel m.v.

I 2012 blev der ifølge UNODC begået ca. 3,05 mord pr. 100.000 indbyggere i Tunesien, svarende til 332 i alt.

Algeriet

Algeriet er geografisk set det største af landene i Maghreb-regionen. Med et areal på 2.400.000 km2 og et indbyggertal på knap 33.000.000 i 2005 giver det en befolkningstæthed på ca. 13,7 indbyggere pr. km2. Det er altså væsentligt lavere end eksempelvis i Tunesien.

Fattigdommen i Algeriet er dog også en smule større end i Tunesien, hvis man måler på BNP pr. indbygger. I 2005 blev det anslået, at landets BNP pr. indbygger lå på 6.600 USD, hvormed Algeriet placerer sig som det tredje mest rige land i regionen.

Algeriets hovedstad og også største by hedder Algier, hvilket også har givet navn til resten af landet. Algier ligger i en smuk bugt op til Middelhavet og havde i 2011 lige knap 3.500.000 indbyggere. Det svarede til ca. 10% af landets samlede befolkningstal.

Natur og klima

Algeriet er faktisk det største land på det hele det afrikanske kontinent. Det har det været siden 2011, hvor Sudan blev opdelt og dermed overlod førstepladsen til Algeriet.

Landet grænser op til en del lande; hhv. Tunesien, Libyen, Niger, Mali, Mauretanien, Vestsahara og Marokko. En stor del af landets sydlige del består af Sahara og er dermed tørt ørkenområde. Det betyder også, at størstedelen af landets befolkning bor i den nordlige del, og befolkningstætheden kan derfor snyde en lille smule.

Klimaet svinger fra sommerhalvår til vinterhalvår. Om sommeren oplever Algeriet en høj varme og halvtør til tør luft, selv ved kysten langs landets nordlige grænse. Vintrene i Algeriet er generelt set milde og regnfulde, mens de højeste områder i landet kan opleve mere tørre og kolde vinterperioder.

Miljø

Algeriet har også en række miljøproblemer. Nogle af problemer er bl.a. jorderosion, vandforurening fra olieraffinaderier og en generel mangel på frisk og rent drikkevand til befolkningen.

Al elektricitet i landet bliver produceret med fossile brændstoffer. Algeriet har adgang til en række naturressourcer såsom olie, naturgas, uran og bly.

Kriminalitet og tryghed

I Global Peace Index rapporten fra 2015 blev Algeriet nummer 104 mest fredelige land på listen. Dermed ligger de et stykke under Tunesien, der fik plads 76.

Ifølge UNUDC blev der begået 1,36 mord pr. 100.000 indbyggere i Algeriet i 2015. Det svarer til 542 totale mord i det pågældende år. Til sammenligning blev der i 2016 begået 0,98 mord pr. 100.000 indbyggere i Danmark, så forskellen er ikke voldsomt stor.

Marokko

Marokko er det tredje mindste land i Maghreb, målt på areal. Landet er knap 450.000 km2 stort og har et indbyggertal på ca. 32.700.000 (anslået i 2005). Det giver samtidig den absolut højeste befolkningstæthed blandt alle Maghreb-landene. Således bor der omtrent 73 mennesker pr. km2 i Marokko.

Hvad angår økonomien, så ligger Marokko sådan ca. i midten af landene målt på nominel BNP pr. indbygger. I 2005 havde landet en BNP pr. indbygger på 4.200 USD og en samlet BNP på 55,6 mia. USD.

Hovedstaden i Marokko hedder Rabat, og der boede i 2014 577.000 mennesker i byen. Rabat er ikke landet største by; den hedder nemlig Casablanca og har omkring 4.400.000 indbyggere. Tæt på Rabat ligger forstaden Salé, og de to byer har samlet set 1.300.000 indbyggere.

Natur og klima

Marokko ligger lidt specielt i forhold til de øvrige lande i Maghreb. Det er et af de nordligste lande har også sin nordlige grænse meget tæt på Gibraltar og Spanien. I klart vejr kan man se hele vejen til Gibraltar, som er den britiske halvø, som hænger sammen med Sydspanien. Det er muligt at sejle med færge fra Marokko til Gibraltar og Spanien, og handelen er derfor også stor mellem landene og dermed kontinenterne.

Landets geografiske placering betyder også, at det både har kyster langs Middelhavet mod nord og nordøst, mens den vestlige del af landet grænser ud til Atlanterhavet. Marokko har landegrænser op mod Vestsahara og Algeriet.

Atlasbjergene udgør en stor del af Marokkos areal, og der udspringer mange floder fra bjergene. Disse floder sikrer afvanding af det store sletteområde mellem bjergkæden og Atlanterhavet. Dette er også strengt nødvendigt for Marokkos jorddyrkning, da landet ellers har et tørt og varmt klima.

Kriminalitet og tryghed

Marokko fik en 86. plads over de fredeligste lande i verden i Global Peace Index rapporten far 2015. Dermed ligger landet en smule under Tunesien men klarer sig pænt i forhold til Algeriet.

Kigger vi på UNODC’s opgørelse over landets mord begået pr. 100.000 indbyggere, så ligger Marokko forholdsvis pænt på 1,24 mord pr. 100.000 indbyggere i 2015. Det er selvfølgelig stadig for mange, men set i et afrikansk perspektiv er det sådan set i den meget lave ende og dermed et af de mere sikre steder for turister.

Libyen

Libyen er ikke på samme måde en del af Maghreb-landene som de øvrige på listen. Officielt set indgår Libyen som en del af Maghreb og det formelle samarbejde i fredsunionen Union de Maghreb Arabe. Men pga. de mange formodninger om Libyens aktive bidrag og støtte til terrorhandlinger, så er landet blevet forholdsvist isoleret internationalt set. Derfor er selve samarbejdet i unionen heller ikke slået ordentligt igennem.

Libyen som geografisk område består af ca. 1.800.000 km2, som huser 6.420.000 indbyggere som anslået i 2009. Det giver en befolkningstæthed på 3,6 indbyggere pr. km2 og er dermed en af de laveste på listen over Maghreb-lande.

Libyen er det rigeste land i Maghreb målt på såvel nominel BNP som KKP BNP pr. indbygger. I 2009 lå den nominelle BNP pr. indbygger i Libyen på 9.570 USD og en samlet BNP på 60.609 mia. USD.

Libyens hovedstad og samtidig landets største by hedder Tripoli. Tripolis grundlæggelse kan dateres helt tilbage til 7. årh. f.Kr. og er dermed også en af de ældste og bedst bevarede byer i regionen. Byen har et areal på 400 km2 og et indbyggertal på 1.800.000 i 2011. Det giver en befolkningstæthed på 4.500 pr. km2. Foruden at være formel hovedstad i landet, så er Tripoli også Libyens centrale midtpunkt for både politik, kultur og økonomi.

Natur og klima

Libyen er et af de største lande i hele verden – faktisk er det med sine knap 1.800.000 km2 det 16. største land på jorden. For at sætte det i perspektiv, så kan både Tyskland, alle 5 nordiske lande samt hele Storbritannien ligge på Libyens areal.

Samtidig består Libyens mange km2 hovedsageligt af ørken eller halvørken, hvormed en stor del af landet også er meget tørt og ubeboeligt. Libyen grænser op mod en del andre lande; hhv. Tunesien og Algeriet fra Maghreb-regionen samt Niger, Tchad, Sudan og Egypten. Libyen ligger op til Middelhavet og Afrikas længste kystgrænse til netop Middelhavet.

Placeringen mod Middelhavet betyder også, at den nordlige del af Libyen er ganske frodigt og har et klima ikke meget ulig de øvrige øer og lande, der ligger ved Middelhavet. Midten og den sydlige del af landet består dog af ørken eller ørkenlignede områder og er derfor ekstra varmt og tørt.

Det store areal betyder også, at Libyen er inddelt i 2 klimazoner, som byder på vidt forskelligt vejr i løbet af året. Bevæger man sig mod den nordlige og mere frodige del af landet, så kan man opleve milde vintre med omkring 10-15 graders varme og somre med ca. 25-30 grader og en behagelig brise fra Middelhavet.

Omvendt finder man straks langt større temperaturforskelle, når man kommer ind mod landets midte og dets ørkenklima. Her kan vintertemperaturene komme ned omkring frysepunktet, mens der kan blive op til 50 grader varmt om sommeren.

Miljø

Libyen har behov for at importere store dele af deres fødevarer og drikkevand, dels pga. forurening, dels pga. det varme og tørre klima. Klimaet og dårligt jordsmon påvirker jordbruget, som bliver begrænset i så høj grad, at Libyen er nødsaget til at importere ca. 75% af alle deres fødevarer fra andre lande.

Ligeledes er mangel på rent drikkevand også et stort problem for landets befolkning. I 2000 blev der lavet en analyse, der viste, at ca. 28% af Libyens befolkning ikke havde adgang til rent drikkevand.

Kriminalitet og tryghed

Libyen er desværre berygtet for sine interne kampe og dårlige behandling af de mange demonstranter, der dagligt kæmper for et andet Libyen.

De mange hårde reaktioner over for befolkningen førte til, at man fra FN’s sikkerhedsråds side valgte af sanktionere Libyen i 2011, hvilket gav et endnu dårligere forhold til omverden og særligt den vestlige verden.

Rapporten fra Global Peace Index viste i 2015, at Libyen kun havde middel til lav fred og tryghed. Det gav dem en dårlig rangering på plads nummer 149 ud af de 162 lande, der blev undersøgt.

UNODC’s rapport over mord viser, at der i Libyen blev begået 2,5 mord pr. 100.000 indbyggere i 2015. Det er ikke afsindig højt, men landet er alligevel præget af en dårlig politisk stemning, protester og demonstrationer, om end Libyen også har masser af spændende kultur og smuk natur at byde på.

Vestsahara

Vestsahara er et landområde, som officielt også går under navnet Den sahrawiske arabiske republik. Landet har en størrelse på 266.000 km2, hvilket gør det til det næstmindste land i Maghreb-regionen, hvor kun Tunesien med sine 163.000 km2 er mindre.

I modsætning til Tunesien har Vestsahara dog en langt mindre befolkningstæthed, da indbyggertallet er væsentligt mindre. I 2011 blev det optalt, at der boede omtrent 507.000 mennesker i hele landområdet, hvilket giver en lav befolkningstæthed på kun 1,4 indbyggere pr. km2. Til sammenligning har Tunesien en befolkningstæthed på 61,6 indbyggere pr. km2.

Den officielle hovedstad i Vestsahara er byen El Aaiún, som i 2014 havde et indbyggertal på 217.732. El Aaiún er dog besat af Marokko, og derfor fungerer oasebyen Bir Lehlou som midlertidig hovedstad. Byen ligger øst for den Marokkansk-besatte El Aaiún og bliver som sagt betragtet som midlertidig hovedstad af republikkens regering, som lever i eksil og har sæde i Tindouf i Algeriet.

Natur og klima

Vestsahara er i navnets natur et meget tørt landområde, hvor en stor del af landskabet består af ørken. Landet har dog en lang kyststrækning mod Atlanterhavet på 1.110 km. Langs kysten er der i nogle områder frodigt, og jorden er mere dyrkbar end i størstedelen af Vestsahara.

Således har resten af området ind mod indlandet meget lidt vegetation, da hele området stort set består af stenørken, og der således ikke kan dyrkes afgrøder. Det barske landskab og det varme og tørre klima er også grunden til, at befolkningstætheden netop er så lav i Vestsahara. Den smule mennesker, der er bosat i landområdet, bor for det meste langs kysten, hvormed store dele af landet er ubeboede.

Foruden den lange kystlinje grænser Vestsahara også op til en håndfuld andre lande. Mod nord ligger Marokko, mens Algeriet grænser op til Vestsaharas nordøstlige dele og Mauretanien mod sydøst.

Økonomi

Vestsaharas økonomi er ikke særligt imponerende i forhold til nogle af dets nabolande. I 2007 lå landets BNP pr. indbygger på ca. 2.500 USD, hvor kun Mauretanien lå lavere med 1.800 USD i 2005. Dette er til trods for, at landet faktisk har en ret stor mængde af naturressourcer.

Der er bl.a. en del fosfatminer i landet samt store gas- og oliereserver ud for landets kyst. Desværre for landets oprindelige befolkning kontrollerer Marokkos regering al økonomisk aktivitet i Vestsahara, hvormed formuen langt fra bliver fordelt ligeligt.

Kriminalitet og tryghed

Vestsahara er som et af de eneste lande ikke medregnet i det tidligere nævnte Global Peace Index fra 2015. Udenrigsministeriet i Danmark har heller ikke udfærdiget en rejsevejledning til landområdet, som de ellers gør for mange andre lande, så det er muligt for os danskere at læse om bl.a. sikkerhed og tryghed i det pågældende land – eller mangel på samme.

Til gengæld har Udenrigsministeriet i England lavet en rejseguide til landet. Generelt set anbefaler den engelske regering ikke deres indbyggere at rejse til Vestsahara. De begrunder det overordnet set med, at landet er omstridt og generelt plaget af uro.

Nærmere bestemt anbefaler de på det kraftigste, at man bør holde sig fra områder inden for en radius af 30 km nord og vest for sandvolden, der løber gennem landet. Ligeledes bør man generelt holde sig fra områderne, der ligger syd og øst for sandvolden.

Kigger vi på UNODC’s opgørelse over mordrater i landene, så er Vestsahara heller ikke medtaget på denne liste. Så vi kan kun anbefale, at du ser nærmere på f.eks. det engelske udenrigsministeries rejseguide eller lignende officielle vejledninger, hvis du overvejer at rejse til Vestsahara.

Mauretanien

Mauretanien er det sidste af Maghreb-landene, og det er samtidig det fattigste land målt på BNP pr. indbygger – men det vender vi tilbage til om et øjeblik. Mauretanien har et forholdsvis stort areal på ca. 1.030.000 km2 samt et indbyggertal på 3.086.000 mennesker målt i 2005.

Det giver også en lav befolkningstæthed på kun 3 indbyggere pr. km2. Ligesom med Libyen og Vestsahara skal årsagen til den lave befolkningstæthed i høj grad findes i landets store mængde af ørkenområder, hvor det er nærmest umuligt for befolkningen at bosætte sig.

Mauretanien grænser op til det algeriske Sahara, Vestsahara, Senegal og Mali og er således også det land i Maghreb-regionen, der har de sydligste grænser, som nærmer sig Vest- og Centralafrika.

Hovedstaden i Mauretanien hedder Nouakchott, og dette er også landet største by med et areal på 1.036 km2 og et indbyggertal på lige knap 1.000.000 mennesker. Med omtrent en tredjedel af hele landets befolkning giver dette også en pæn befolkningstæthed på 925 indbyggere pr. km2 i forhold til landets generelle befolkningstæthed på de små 3 indbyggere pr. km2.

Natur og klima

Mauretanien byder på mange flotte naturområder, om end meget af landets areal består af ørken og sandede lavsletter og stenede højsletter. Sahara rækker ind i landet, og dermed udgøres en del af Mauretanien også af tør og varm ørken. Mauretanien har også to store bjergkæder ved navn Adrar og Taganet, som løber gennem landet mod nordøst og syd.

Mauretanien har et meget varierende og omskifteligt klima, alt efter hvor i landet man befinder sig. Pga. landets geografiske placering kan man både opleve våde regntider i de sydlige dele mod Senegal, og samtidig kan der i de nordlige og nordøstlige dele af landet, som udgøres af Sahara, gå op til flere år med hård tørke.

På samme måde svinger temperaturerne i landet også voldsomt meget. Landets sommerlige varme er på sit højeste fra juni til oktober. Her kan temperaturerne nå op på ca. 40 graders varme, mens vintermånederne kan få graderne til at dykke helt ned under frysepunktet i visse dele af Mauretanien. Især Sahara og bjergkæden Adrar oplever de meget lave kuldetemperaturer.

Økonomi

Mauretanien er det absolut fattigste af Maghreb-landene, når man måler på nominel BNP pr. indbygger. I 2005 lå BNP pr. indbygger helt nede på 1.800 USD. Samme år havde eksempelvis Algeriet en BNP pr. indbygger på 6.600 USD, og Tunesien lå på 7.100 USD.

Kriminalitet og sikkerhed

Global Peace Index-rapporten fra 2015 påviste, at trygheden og freden i Mauretanien lå i den lavere ende af skalaen. Ud af de 162 lande, som blev undersøgt, blev Mauretanien placeret på plads 122.

UNODC’s rapport over antallet af mord viste, at der i landet blevet begået ca. 9,94 mord pr. 100.000 indbyggere i 2015. Hvis vi udlader Vestsahara, som ikke var med i opgørelsen, så er Mauretanien altså det land i Maghreb-regionen med flest mord pr. indbygger.

Til sammenligning havde Algeriet og Marokko i 2015 hhv. 1,36 og 1,24 mord pr. 100.000 indbyggere. Selv Libyen, som ellers er plaget af en generel ufred, oplevede kun 2,5 mord pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Seværdigheder i Maghreb-regionen

Selvom Maghreb-landene skåret over en bred kam har en række skyggesider, så byder regionen også på en lang række smukke, spændende og historiske seværdigheder, der kan gøre landene et besøg værd for de fleste.

I dette afsnit kan du læse om nogle af de mest ikoniske seværdigheder og turistattraktioner i hver af de 6 lande fra listen. Mange af landene er enorme, og derfor er der naturligvis hundredvis, hvis ikke tusindvis af spændende seværdigheder i regionen – men vi har udvalgt nogle af de mere kendte og turistpopulære attraktioner til denne guide.

Vil du dykke mere ned i hvert enkelt land og dets mange seværdigheder, anbefaler vi derfor, at du tager et kig på vores guides til hver af landene her på hjemmesiden.

Top 3 seværdigheder i Tunesien:

 1. Medinaen i Tunis – I Tunesiens hovedstad, Tunis, finder du den turistlokkende Medina, som hører under UNESCOs Verdensarvsliste. Der er et hav af boder og restauranter samt over 700 forskellige bevaringsværdige monumenter.
 2. Bardomuseet – Er du kunst- og arkitekturinteresseret, så kan du tage en tur på Bardomuseet, som har nogle af de bedst bevarede mosaikker helt tilbage fra romertiden. Museet ligger ligeledes i hovedstaden, Tunis.
 3. Dougga – I den nordlige del af Tunesien finder du den gamle ruinby, Dougga. Blandt de mange velbevarede ruiner kan du se ældgamle bygninger, hvoraf nogle er dateret helt tilbage til år 168. Området tiltrækker mange nysgerrige turister, og du kan med fordel sætte en dag af til turen, da det ikke er noget, man lige klarer på et par timer.

Top 3 seværdigheder i Algeriet:

 1. Algier – Hovedstaden, Algier, rummer så mange kulturelle og historiske seværdigheder, at den i sig selv er et besøg værd, uanset hvad man måtte interessere sig for. Der er gamle museer, bevarede bygninger, shoppingcentre og parker for alle pengene.
 2. Constantine – Constantine er en gammel by, som ligger i det nordøstlige Algeriet. Byen har omkring 500.000 indbyggere og byder på gamle bydele, høje broer og en lang række smukke bygninger, som er placeret på en kanten af en kløft. Byen er en dagstur værd, hvis man vil opleve en mere afdæmpet side af Algeriet, end hvad Algier giver udtryk for.
 3. Sahara – Den ikoniske ørken strækker sig selvsagt ind i mange afrikanske lande, inklusive landene i Maghreb-regionen. Men fra Algeriet kan du opleve Sahara på en sikker og turistet måde – for nu at bruge et lidt poppet udtryk. Du kan deltage i vandreture og sightseeingture fra de større, nærliggende byer, hvorfra du bliver taget ud i Saharaørkenen og oplever, hvad det vil sige at bo i et land med en af jordens største ørkener i baghaven.

Top 3 seværdigheder i Marokko:

 1. Mohammedia – Mohammedia er en populær ferie- og badeby, som ligger kort tids rejse fra Agadir. Mohammedia er en moderne havneby, som også rummer gamle bydele med smukke bygninger, små restauranter og gode shoppingmuligheder.
 2. Casablanca – Casablanca er Marokkos største by med over 4.000.000 indbyggere og et aktivt byliv med shopping, restauranter, handel og sejlads m.v. Casablanca er delt op i en nyere og mere moderne bydel samt den gamle bydel, hvor gaderne bliver lidt mere trænge og markederne lidt mere autentiske.
 3. Ait-Ben-Haddous Ksar – I den sydlige del af Marokko kan du finde mange af de såkaldte Ksar, som traditionelt set er små ørkenbyer, hvor ørkenfolket gennem tiderne har søgt tilflugt. Ait-Ben-Haddous Ksar er en af de mest populære og kendte af slagsen, og flere film er optaget på lokationen. Den smukke og gamle by ligger op ad et mindre bjerg og giver et helt unikt look.

Top 3 seværdigheder i Mauretanien:

 1. Banc d’Arguin Nationalpark – Nationalparken med det knap så mundrette navn er på UNESCOs Verdensarvsliste som et af de steder i verden, hvor man har mulighed for at se fleste forskellige fugle. Parken rummer alverdens dyr lige fra de mere end 2.000.000 fugle, der hvert år kommer flyvende fra både Europa, Grønland og Sibirien, til havskildpadder, delfiner, hvaler, hyæner og gazeller.
 2. Adrar – Adrar lægger navn til såvel bjergkæden som den region, bjergene løber igennem i det nordlige Mauretanien. Adrar har som regionen meget at byde på for nysgerrige turister, der ønsker at opleve den ældre og mere autentiske del af landet. Adrar er én stor ørken med oaser og en lang række små, smukke landsbyer, hvor en del er taget med på UNESCOs verdensarvsliste. Blandt disse byer finder du Ouadane, Chinguetti, Tichitt og Oualata, som er et besøg værd.
 3. Nouakchott – Nouakchott er som nævnt tidligere den største by og samtidig hovedstad i Mauretanien. Selvom byen ikke emmer af turistattraktioner i traditionel forstand, så har byen alligevel en del kulturelle trækplastre, herunder de enorme fiskemarkeder og tilhørende mange, små og hyggelige fiskerestauranter rundt om i byen.

Top 3 seværdigheder i Libyen:

 1. Leptis Magna – Leptis Magna er en af de ældste romerske byer uden for Italien, som man stadig kan få et glimt af i dag. Leptis Magna blev i sin tid overdækket af sand, da den blev forladt. I dag kan man som turist tage til den gamle romerske by, som ligger ca. 130 km øst for Tripoli. Du kan gå rundt og nyde synet og tage billeder af de gamle forummer, de hadrianske bade og det enorme amfiteater, som i sin storhedstid blev brugt til at rumme over 10.000 mennesker.
 2. Tripoli – Libyens hovedstad og største by, Tripoli, er et besøg værd, hvis du tager til ørkenstaten. Tripoli rummer alt fra gamle bydele med små restauranter og markeder til store shoppingcentre, museer og luksushoteller. De senere år har Libyen og især Tripoli forsøgt at slå et ekstra slag for turismen, hvormed flere og flere klassiske turistattraktioner såsom ture, sightseeing og sikkerhed er blevet udviklet.
 3. Tadrart Acasus – I Ghat-distriktet i Libyen finder du det gamle ørken- og klippeområde, Tadrart Acasus. Selvom nyere tids forsøg på at finde og udvinde petroleum fra undergrunden har sat sine markante spor på klipperne og området generelt, så er dette UNESCO Verdensarvsliste-område alligevel et besøg værd for de historieinteresserede. Det er muligt at se gamle tegninger og skulpturer formet i klipperne rundt omkring i området.

Top 3 seværdigheder i Vestsahara:

 1. Djævlens Bjerg – Selvom Vestsahara ikke byder på alverdens kulturelle oplevelser, så er der alligevel nogle naturattraktioner rundt om i landområdet, der er et besøg værd. Bl.a. Djævlens Bjerg, som er en stor, afrundet og i det hele taget mystisk klippeformation, som kan dateres helt tilbage til år 4.000 f.Kr. Bjerget er helligt for det lokale Sahrawi-folk.
 2. Bou Dheir – Bou Dheir rummer en stor samling forhistoriske tegninger rundt omkring på de mange klippeformationer og huler. Mange af tegningerne er velbevarede, og det er stadig tydeligt at se afbildningerne af de vilde dyr og mennesker, som levede i området dengang.
 3. El Aaiún Katedralen – Denne katedral er et kristent bygningsværk, som blev opført af spanierne, da de havde koloniseret Vestsahara. Selvom Spanien gav landet selvbestemmelse i 1974 har man altså valgt at bevare denne smukke bygning som et minde om et overstået kapitel i landets konfliktramte historie.

Vil du vide mere?

Hvis du vil dykke længere ned i historien om Maghreb, læse mere om de forskellige turistattraktioner og smukke naturområder, eller har behov for at sætte dig mere ind i de enkelte landes sikkerhed og rejseanbefalinger, så finder du flere informationer herunder:

 • Um.dk – Det danske udenrigsministeries hjemmeside, hvor du finder rejsevejledninger til mange af landene
 • Gov.uk – Den engelske regerings hjemmeside, hvor du kan finde deres udenrigsministeries rejsevejledninger. De kan nogle gange være nyttige som ekstra kilde til information, hvor det danske ditto er mangelfuldt
 • Unesco.org – Her finder du UNESCOs Verdensarvsliste, hvor du kan hente inspiration til nogle af de steder, bygninger og andre seværdigheder, du bare må opleve, når du rejser til et af Maghreb-landene

Maghreb.dk – Vores egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om de enkelte lande i Maghreb, deres historie, praktiske informationer om valuta, sikkerhed, seværdigheder m.